Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 72 wyników:

1954. Rodzina Grzybów. fotografia  »
1954

Lata 70. Na balkonie. fotografia  »
lata 70.

Lata 1959-60. Przy fontannie. fotografia  »
1959 --- 1960

1922. Lesko. Orkiestra dęta przy Czytelni Miejskiej. fotografia  »
1922

Lata 20. Pracownicy starostwa w Lisku [Lesko]. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1934. Legitymacja strażacka Stanisława Kicaka. legitymacja  »
1934 - 10 - 01

1939. Lesko. Dowód pobrania. pokwitowanie  »
1939 - 08 - 31

1913. Akt urodzenia i chrztu Albiny Marii Hac. akt urodzenia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1932. Świadectwo szkolne Marii Piątkowskiej. świadectwo szkolne  »
1932 - 06 - 28

1947. Decyzja dla Marii Petryckiej. decyzja  »
1947 - 03 - 03

Lata 30. Pracownicy rafinerii w Lesku. fotografia  »
1935

1939. Odezwa. odezwa  »
1939 - 04 - 06

1961. Wycieczka do Trójmiasta. fotografia  »
1961

Stanisław Ochęduszko . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Olszanica - letnisko, pałac, park. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1952. Cerkiew w Lesku. fotografia  »
1952

1933. Stolarnia. fotografia  »
1933

1935. Orkiestra Czytelni Miejskiej. fotografia  »
1935 - 05 - 03

Lata 30. Mieszkańcy Leska. fotografia  »
lata 30.

1931. Towarzystwo Miłośników Muzyki i Sceny. fotografia  »
1931

Lata 30. Mieszkańcy Leska. fotografia  »
lata 30.

2007. Jubileusz 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. fotografia  »
2007

1967. Harcerze na obozie -2. fotografia  »
1967

1967. Harcerze na obozie -3. fotografia  »
1967

Lata 50. Rodzina Grzybów. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Maria Wojtowicz i harcerze. fotografia  »
lata 50.

1964. Przyrzeczenie harcerskie. fotografia  »
1964

1936. Helena Wyszatycka. fotografia  »
1936 - 12 - 27

1965. Paulina i Roman Ziemiańscy. fotografia  »
1965

Lata 60. Rodzina Ziemiańskich. fotografia  »
1968

1958. Wycieczka do Wieliczki. fotografia  »
1958 - 10 - 13

1925. Kościół parafialny. fotografia  »
1925

Lata 2000. Chór parafialny. fotografia  »
2000 --- 2010

1958. Służba wojskowa. fotografia  »
1958 - 05 - 17

1958. Służba wojskowa. fotografia  »
1958

1987. Chór parafialny. fotografia  »
1987 - 05 - 31

Lata 50. Edward Grzyb. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Dwie koleżanki. fotografia  »
lata 50.

Lata 30. Kazimierz Grzyb. fotografia  »
lata 30.

Lata 50. Pod Skałą Wolańską. fotografia  »
lata 50.

1951. Koleżanki z pracy. fotografia  »
1951 - 12

1950. Koleżanki z pracy. fotografia  »
1950

Lata 60. Edward Grzyb. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Babcia Ludwika z wnukami. fotografia  »
lata 60.

Lata 70. Bogusława Grzyb. fotografia  »
lata 70.

Lata 40-50. Cmentarz leski. fotografia  »
1940 --- 1950

Lata 70. Bogusława Wyszatycka. fotografia  »
lata 70.

Lata 50. Dziewczyny przed zamkiem. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Trzy dziewczyny. fotografia  »
lata 50.

1984. Pochód 1 Maja. fotografia  »
1984 - 05 - 01

1984. Pochód 1 Maja. fotografia  »
1984 - 05 - 01

1984. Pochód 1 Maja. fotografia  »
1984 - 05 - 01

1984. Pochód 1 Maja. fotografia  »
1984 - 05 - 01

Lata 80. Uroczystość państwowa. fotografia  »
lata 80.

1969. Legitymacja członkowska. legitymacja  »
1969 - 01 - 02

1947. Panorama Leska. fotografia  »
1947

1948. Mieszkańcy Leska. fotografia  »
1948

1969. Mężczyzna na rowerze. fotografia  »
1969

1960. Lescy sportowcy. fotografia  »
1960

Lata 70. Maria Huk. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. Lesko. fotografia  »
lata 70.

1959. Liceum Ogólnokształcące w Lesku. fotografia  »
1956

1951. Absolwenci Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej w Lesku. fotografia  »
1951

1948. Życie teatralne. fotografia  »
1948

lata 60. Józef Budziak. fotografia  »
lata 60.

lata 80. Józef Budziak. fotografia  »
lata 80.

1960. Sekcja akrobatyki sportowej dziewcząt. fotografia  »
1960

1959. Sekcja akrobatyki sportowej. fotografia  »
1959

lata 60. Szkolne Koło Sportowe. fotografia  »
lata 60.

1946-1970. Tomasz Radłowski. fotografia  »
II poł. 20 w.

1973. Wmurowanie aktu erekcyjnego. fotografia  »
1973

1933. Pogrzeb księdza proboszcza Mikołaja Orłowskiego. fotografia  »
1933

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.