Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 61 wyników:

Książeczka Wkładkowa Towarzystwa Zaliczkowego w Lisku. dowód wpłaty  »
1916

1882. Okólnik Namiestnictwa Lwów. obwieszczenie  »
1882 - 06 - 11

1886. Kontrakt kupna i sprzedaży. umowa kupna-sprzedaży  »
1886 - 09 - 29

1891. Kontrakt kupna i sprzedaży. umowa kupna-sprzedaży  »
1891 - 01 - 29

1907. Kontrakt kupna i sprzedaży. umowa kupna-sprzedaży  »
1901 - 02 - 26

1895. Kontrakt kupna i sprzedaży. umowa kupna-sprzedaży  »
1895 - 12 - 25

1912. Kontrakt kupna i sprzedaży. umowa kupna-sprzedaży  »
1912 - 02 - 28

1887. Kontrakt dzierżawy. umowa  »
1887 - 08 - 23

1894. Kontrakt pożyczki i dzierżawy. umowa  »
1894 - 03 - 04

1868. Kontrakt przedślubny. umowa  »
1868 - 02 - 03

1891. Deklaracja kupna sprzedaży. deklaracja  »
1891 - 04 - 19

1910. Karta przemysłowa. zezwolenie  »
1910

1898. Karta przemysłowa. zezwolenie  »
1898

1892. Zezwolenie na handel. zezwolenie  »
1892

1888. Zezwolenie na handel. zezwolenie  »
1888

1911. Wniosek o zasiłek. wniosek  »
1911 - 11 - 06

1914. Sprawozdanie z pracy akuszerek. sprawozdanie  »
1914 - 05 - 18

1907. Ubezpieczenie od wypadków. polisa  »
1907 - 07 - 20

1899. Protest gminy żydowskiej. protest  »
1899 - 12 - 06

1914. Sprawozdanie z bezpieczeństwa publicznego. sprawozdanie  »
1914 - 02 - 05

1879. Pismo w sprawie pokrycia kosztów leczenia. odezwa  »
1879 - 02 - 27

1879. Okólnik związany z zarazą bydła. obwieszczenie  »
1879 - 06 - 12

1879. Okólnik do duchownych obrządku łacińskiego. obwieszczenie  »
1879 - 06 - 14

1880. Pismo odnośnie wyborów wśród izraelitów. obwieszczenie  »
1880 - 09 - 08

1883. Wykaz kosztów podróży. cennik  »
1883 - 05 - 05

1882. Wykaz płacenia taksy wojskowej. lista  »
1882 - 08 - 12

1898. Uwiadomienie [zawiadomienie] z urzędu podatkowego. zawiadomienie  »
1898 - 10 - 10

1911. Zgłoszenie roszczenia do zasiłku. wniosek  »
1911 - 10 - 31

1914. Protokół. protokół  »
1914 - 04 - 10

1900. Książeczka udziału Michała Misiewicza. dowód wpłaty  »
1900 - 12 - 29

1924. Książeczka płatnicza Michała Misiewicza. dowód wpłaty  »
1924

1912. Książeczka wkładkowa Pauliny Misiewicz. dowód wpłaty  »
1912 - 07 - 03

1926. Dowód ubezpieczenia Michała Misiewicza. polisa  »
1926 - 08 - 19

1924. Zawiadomienie szkolne Michaliny Misiewicz. świadectwo szkolne  »
1924 - 02 - 01

1935. Zaświadczenie dla Wiktora Bocheńskiego. zaświadczenie  »
1935 - 08 - 03

1917. Ubezpieczenie od ognia. polisa  »
1917 - 06 - 04

1907. Wykaz cen mięsa. spis  »
1907 - 02 - 01

1930. Pożar w Rynku. fotografia  »
1930

1902. Elita leskich urzędników. fotografia  »
1902

1908. Świadectwo Ukończonej Nauki Rzemiosła. świadectwo szkolne  »
1908 - 09 - 16

1929. Poświadczenie pracy [świadectwo pracy]. świadectwo pracy  »
1929 - 08 - 30

1922. Akt notarialny. wyrok sądowy  »
1922 - 08 - 09

1929. Akt chrztu Ceslaus Josephus [Czesław Józef] Ogonowski. akt urodzenia  »
1929 - 09 - 19

1892. Okólnik do Rad Szkolnych. obwieszczenie  »
1892 - 04 - 04

1929. Rada Szkoły Publicznej Dokształcającej. fotografia  »
1929

1928. Urząd katastralny. fotografia  »
1928

1929. Mieszkańcy Leska. fotografia  »
1929

1899. Recepis [pokwitowanie]. pokwitowanie  »
1899 - 10 - 27

1887. Protokół ewidencji katastru domowego. protokół  »
1887 - 02 - 12

1910. Protokół o zajęciu ruchomości. protokół  »
1910 - 09 - 23

Zgłoszenie do rozkładu taksy wojskowej. zawiadomienie  »
I poł. 20 w.

Lata 20. Lisko na starej pocztówce. kartka pocztowa  »
lata 20.

1921. Książeczka wkładkowa. dowód wpłaty  »
1921 - 01 - 08

1912. Do c.k. Starostwa w Lisku. zawiadomienie  »
1912 - 11 - 27

1913. Wypis z rejestru karnego. wyrok sądowy  »
1913 - 01 - 04

1892. Circulando [okólnik]. obwieszczenie  »
1892 - 05 - 08

1897. Wykaz kosztów podróży. cennik  »
1897

1913. Wykaz cen. cennik  »
1913

1907. Do C.k Starostwa w Lisku. polisa  »
1907 - 10 - 08

1893. Wykaz umorzenia. dowód wpłaty  »
1893 - 11 - 11

1902. Wezwanie płatnicze. wezwanie  »
1902 - 03 - 15

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.